Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem

potrzebne dokumenty

Zwrot kosztów

opieki nad dzieckiem

W ramach projektu 6 osób z III tury uczestników może się starać o zwrot kosztów opieki nad dziećmi w czasie 88 godzin szkoleń. Zwrot realizowany będzie na podstawie przedstawionego rachunku za opiekunkę (paragon, faktura, lub umowa cywilnoprawna). Jednocześnie uprzedzamy, że zwrot może nie pokryć całego kosztu opieki i realizowany będzie do określonej stawki.

Wybór uczestników realizowany będzie poprzez dwa główne kryteria, tj. dochód na osobę w rodzinie oraz liczby dzieci pod opieką. Proszę określić te dwa kryteria w uzasadnieniu we wniosku o przyznanie zwrotu kosztów opieki.

Wnioski prosimy przesyłać na adres kontakt@pracujemyusiebie.pl do dnia 14.02.2018 r. do godziny 12.00.

Icon

Wniosek o przyznanie usług opiekuńczych 332.49 KB 302 pobrań

...