Zwrot kosztów dojazdu

potrzebne dokumenty

Zwrot kosztów

dojazdu

W ramach projektu 15 osób z III tury uczestników może się starać o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Zwrot realizowany będzie na podstawie biletów PKP, PKS lub Busów. Jednocześnie uprzedzamy, że zwrot może nie pokryć całego kosztu dojazdu na szkolenia.

Wybór uczestników realizowany będzie poprzez dwa główne kryteria, tj. dochód na osobę w rodzinie oraz odległość od Torunia (miejsca szkoleń). Proszę określić te dwa kryteria w uzasadnieniu we wniosku o przyznanie zwrotu kosztów dojazdów.

Wnioski prosimy przesyłać na adres kontakt@pracujemyusiebie.pl do dnia 14.02.2018 r. do godziny 12.00.

Icon

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu 306.73 KB 365 pobrań

...