Wyniki rekrutacji

potrzebne dokumenty

Wyniki

rekrutacji

Każdemu uczestnikowi przysługuje możliwość odwołania się wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania wyników rekrutacji.

Informacje o rekrutacji:

I tura rekrutacji

II tura rekrutacji

III tura rekrutacji