Biznesplan – dokumenty

potrzebne dokumenty

Dokumenty
do

Biznesplanu

W związku z zakończeniem modułu doradczo-szkoleniowego dla III tury uczestników projektu, informujemy, że nabór dokumentów o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu odbędzie się w terminie od dnia 26.03.2018 r. do dnia 30.03.2018 r. Dokumenty należy składać w biurze projektu na ul. Piernikarskiej 6, 87-100 Toruń.

Biznesplan należy złożyć w dwóch egzemplarzach w oddzielnych foliach, nie spinając, nie bindując. Oświadczenia należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Wymagane dokumenty to:
-Biznesplan x2
-Zaświadczenie z cyklu szkoleniowo-doradczego (ksero)
-Zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu (ksero dyplomów ukończenia szkoły, studiów, referencji z poprzednich prac), oświadczenie o prawie do lokalu, umowę najmu, umowę przedwstępną najmu,
-Załącznik nr 1
-Załącznik nr 2 – proszę wypełnić tylko miejsca o których macie Państwo informację. W przypadku braku danych proszę zostawić miejsce puste lub zaznaczyć NIE.
-Załącznik nr 3 – Zał. Nr 3 i nr 4 stosujemy zamiennie. Proszę drukować oba i dawać adnotację, tego którego nie dotyczy.
-Załącznik nr 4 – Zał. Nr 3 i nr 4 stosujemy zamiennie. Proszę drukować oba i dawać adnotację, tego którego nie dotyczy.
-Załącznik nr 5
-Załącznik nr 6

Icon

Biznesplan 269.50 KB 702 pobrań

...